VAPPRO JUICE SALT NIC 30ML – SInh Tố Mãng Cầu

VAPPRO JUICE SALT NIC 30ML – SInh Tố Mãng Cầu

300.000

Thương Hiệu: Vappro

Dung tích: 30ml

Nồng độ Nicotine: 30-50mg

Nguồn gốc: USA

30MG300.000
50MG300.000
Xóa
VAPPRO JUICE SALT NIC 30ML – SInh Tố Mãng Cầu
Số lượng