Vapor Storm Ares

Vapor Storm Ares

Hộp bao gồm:

  • 1 x Ares pod mod
  • 1 x pod rỗng
  • 1 x dây sạc
  • 1 x hướng dẫn sử dụng
  • 1 x dây đeo

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.