Vải lý chua ( Lychee currant ) Salt Nic By Circle 30ML

Vải lý chua ( Lychee currant ) Salt Nic By Circle 30ML

299.000

Vải lý chua ( Lychee currant ) Salt Nic By Circle 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Vai lý chua lạnh

Dùng cho Pod System

 

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Vải lý chua ( Lychee currant ) Salt Nic By Circle 30ML
Số lượng