Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

  • Size: 30ml
  • Hàm lượng Nic: 30MG
  • Hương vị: Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh
  • Dùng cho Podsystem

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.