Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

299.000Giá niêm yết: 350.000

Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

  • Size: 30ml
  • Hàm lượng Nic: 30MG
  • Hương vị: Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh
  • Dùng cho Podsystem
30MG299.000
Xóa
Telopea ( Dưa Gang Dưa Hấu Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML
Số lượng