Socola bạc hà ( Chocolate Mint ) Salt Nic By Circle 30ML

Socola bạc hà ( Chocolate Mint ) Salt Nic By Circle 30ML

299.000

Socola bạc hà ( Chocolate Mint ) Salt Nic By Circle 30ML

Socola bạc hà ( Chocolate Mint ) Salt Nic By Circle 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Socola bạc hà

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Socola bạc hà ( Chocolate Mint ) Salt Nic By Circle 30ML
Số lượng