Snow Pear (Lê Tuyết Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

Snow Pear (Lê Tuyết Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

Snow Pear (Lê Tuyết Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

  • Size: 30ml

  • Thương hiệu: Tokyo
  • Hàm lượng Nic: 30MG – 50MG
  • Hương vị: Lê tuyết Lạnh
  • Dùng cho Podsystem

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.