Snow Pear (Lê tuyết lạnh) Queen Salt 30ML

Snow Pear (Lê tuyết lạnh) Queen Salt 30ML

Snow Pear (Lê tuyết lạnh) Queen Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Lê tuyết lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.