Sagittarius (Sữa chua chanh leo lạnh) Zodiac Salt 30ML

Sagittarius (Sữa chua chanh leo lạnh) Zodiac Salt 30ML

Sagittarius (Sữa chua chanh leo lạnh) Zodiac Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg/50mg

Hương vị: Sữa chua chanh leo lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.