Rillx Camo Limited

Rillx Camo Limited

1.800.000

Hộp Aspire Riil X Camo có gì?

 • Aspire Riil X Camo x 01
 • Aspire Gotek X x 01
 • Pod rỗng Aspire Riil X x 01
 • Pod Aspire Gotek 0.8 Ohm x 01
 • Aspire AF Mesh Coil 0.6 Ohm x 01
 • Aspire AF Mesh Coil 1.0 Ohm x 01
 • Dây đeo lanyard x 01
 • Keychain pendant x 01
 • Keychain D Ring x 01
 • Cáp sạc Type-C x 01
 • Sách hướng dẫn x 01

Hết hàng