Outrageous ( Xoài Mix 3 Vị ) Into The Wild Saltnic 30ML

Outrageous ( Xoài Mix 3 Vị ) Into The Wild Saltnic 30ML

Outrageous ( Xoài Mix 3 Vị ) Into The Wild Saltnic 30ML

Outrageous ( Xoài Mix 3 Vị ) Into The Wild Saltnic 30ML

  • Size: 30ml
  • Hàm lượng Nic: 30MG
  • Hương vị: Xoài Mix 3 Vị
  • Dùng cho Podsystem

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.