Orcharh Trip ( Táo Kiwi Mix Dưa Gang ) Tropical House Saltnic 30ML

Orcharh Trip ( Táo Kiwi Mix Dưa Gang ) Tropical House Saltnic 30ML

299.000

Orcharh Trip ( Táo Kiwi Mix Dưa Gang ) Tropical House Saltnic 30ML

  • Size: 30ml
  • Hàm lượng Nic: 30MG – 50MG
  • Hương vị: Táo Kiwi Mix Dưa Gang
  • Dùng cho Podsystem
30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Orcharh Trip ( Táo Kiwi Mix Dưa Gang ) Tropical House Saltnic 30ML
Số lượng