OCC FLAME MESH COIL BY VAPOR STORM

OCC FLAME MESH COIL BY VAPOR STORM

60.000

Flame Mesh Coil là bộ mesh coil được làm riêng cho Flame Pod Kit có hai mức điện trở, phù hợp với cả kiểu hút MTL Và DTL. Mesh coil của Flame có hai điện trở, coil 1.2ohm lên vị siêu ngon, coil 0.6 ohm lại lên khói cực tốt.

1 Coil60.000
1 Pack (5 Coil)250.000
Xóa
OCC FLAME MESH COIL BY VAPOR STORM
Số lượng