Mixed Bean Ice (Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh) TOP Salt 30ML

Mixed Bean Ice (Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh) TOP Salt 30ML

320.000Giá niêm yết: 380.000

Mixed Bean Ice (Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh) TOP Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg

Hương vị: Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh

Dùng cho Pod System

 

Mixed Bean Ice (Đậu xanh mix đậu đỏ đậu đen lạnh) TOP Salt 30ML

320.000Giá niêm yết: 380.000

Số lượng