Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Mận Đào

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.