Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

299.000

Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Mận Đào

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Mận Mix Đào Lạnh ( Plum Peach ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG
Số lượng