Lucy Disposable 3000 Puffs

Lucy Disposable 3000 Puffs

Tên Pod: Lucy
Pin: 600 mAh
Nicotine: 3.5% nic
Số hơi: 3000 hơi
Mesh Coil tạo nhiều khói
Tinh dầu: 10ml
Sạc: Type-C

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.