Iced Pink Guava (Ổi lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Pink Guava (Ổi lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Pink Guava (Ổi lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Pink Guava (Ổi lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Ổi lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.