Iced Peach Yougurt (Sữa chua đào lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Peach Yougurt (Sữa chua đào lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Peach Yougurt (Sữa chua đào lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Peach Yougurt (Sữa chua đào lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Sữa chua đào lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.