Iced Milk Banana (Chuối sữa lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Milk Banana (Chuối sữa lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Milk Banana (Chuối sữa lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Milk Banana (Chuối sữa lạnh) Frozen Fruity Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Chuối sữa lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.