Iced Mango Passion Fruity (Xoài chanh leo) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Mango Passion Fruity (Xoài chanh leo) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Mango Passion Fruity (Xoài chanh leo) Frozen Fruity Salt 30ML

Iced Mango Passion Fruity (Xoài chanh leo) Frozen Fruity Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Xoài chanh leo lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.