Guava Ice (Ổi Hồng Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

Guava Ice (Ổi Hồng Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

Guava Ice (Ổi Hồng Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

    • Size: 30ml

    • Thương hiệu: Tokyo
    • Hàm lượng Nic: 30MG – 50MG
    • Hương vị: Ổi Hồng Lạnh
    • Dùng cho Podsystem

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.