Guava Ice (Ổi Hồng Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

Guava Ice (Ổi Hồng Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

299.000

Guava Ice (Ổi Hồng Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

    • Size: 30ml

    • Thương hiệu: Tokyo
    • Hàm lượng Nic: 30MG – 50MG
    • Hương vị: Ổi Hồng Lạnh
    • Dùng cho Podsystem
30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Guava Ice (Ổi Hồng Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML
Số lượng