Grapes Peach (Nho Đào) Deko Saltnic 30ML

Grapes Peach (Nho Đào) Deko Saltnic 30ML

299.000

Grapes Peach (Nho Đào) Deko Saltnic 30ML

Grapes Peach (Nho Đào) Deko Saltnic 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG-50MG

Hương vị: Nho Đào

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Grapes Peach (Nho Đào) Deko Saltnic 30ML
Số lượng