Gemini (Táo xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Gemini (Táo xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Gemini (Táo xanh lạnh) Zodiac Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg/50mg

Hương vị: Táo xanh lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.