Exotic Passion (Chanh Dây Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

Exotic Passion (Chanh Dây Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

299.000

Exotic Passion (Chanh Dây Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML

  • Size: 30ml

  • Thương hiệu: Tokyo
  • Hàm lượng Nic: 30MG – 50MG
  • Hương vị: Chanh Dây Lạnh
  • Dùng cho Podsystem
30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Exotic Passion (Chanh Dây Lạnh) Tokyo Crazy Fruit 30ML
Số lượng