Dứa Dừa Rượu Rum ( Pina Colada ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Dứa Dừa Rượu Rum ( Pina Colada ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

299.000

Dứa Dừa Rượu Rum ( Pina Colada ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Dứa Dừa Rượu Rum ( Pina Colada ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Dứa Dừa Mix Rượu Rum

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Dứa Dừa Rượu Rum ( Pina Colada ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG
Số lượng