Đầu Thay Thế Pod R-One Close Pod

Đầu Thay Thế Pod R-One Close Pod

Thương Hiệu: R-One

Tên sản phẩm: Pod R-One Close Pod

Dung tích: 2ml

Nồng Độ Nicotine: 3%

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.