Đầu Pod Oxva Xlim V2

Đầu Pod Oxva Xlim V2

80.000

  • Oxva Xlim V2 Pod Kit
1 Đầu80.000
1 Pack (3 đầu)220.000
0.6Ω1
0.8Ω1
Xóa
Đầu Pod Oxva Xlim V2
Số lượng