Đào, Việt Quất, Cam Mix Vodka Putin ( Sex On The Beach ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Đào, Việt Quất, Cam Mix Vodka Putin ( Sex On The Beach ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

299.000

Đào, Việt Quất, Cam Mix Vodka Putin ( Sex On The Beach ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Đào, Việt Quất, Cam Mix Vodka Putin ( Sex On The Beach ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Đào Việt Quất Cam Lạnh Mix Vodka

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Đào, Việt Quất, Cam Mix Vodka Putin ( Sex On The Beach ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG
Số lượng