COIL OCC FEELIN BY NEVOKS

COIL OCC FEELIN BY NEVOKS

70.000

Coil Occ chuyên dụng dành cho FEELIN, FEELIN MINI, FEELIN X với nhiều loại Ohm để anh em lựa chọn

1 Coil70.000
1 Pack (5 Coil)320.000
0.3Ω0
0.4Ω0
0.6Ω1
0.8Ω1
Xóa
COIL OCC FEELIN BY NEVOKS
Số lượng