Coffee (Cà phê đá lạnh) Queen Salt 30ML

Coffee (Cà phê đá lạnh) Queen Salt 30ML

Coffee (Cà phê đá lạnh) Queen Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Cà phê đá lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.