Cocacola lạnh ( Cocacola ) Salt Nic By Circle 30ML

Cocacola lạnh ( Cocacola ) Salt Nic By Circle 30ML

Cocacola lạnh ( Cocacola ) Salt Nic By Circle 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Cocacola lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.