Cocacola lạnh ( Cocacola ) Salt Nic By Circle 30ML

Cocacola lạnh ( Cocacola ) Salt Nic By Circle 30ML

299.000

Cocacola lạnh ( Cocacola ) Salt Nic By Circle 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Cocacola lạnh

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Cocacola lạnh ( Cocacola ) Salt Nic By Circle 30ML
Số lượng