Chestnut Peppermint (Kem Hạt Dẻ Bạc Hà) Deko Saltnic 30ML

Chestnut Peppermint (Kem Hạt Dẻ Bạc Hà) Deko Saltnic 30ML

299.000

Chestnut Peppermint (Kem Hạt Dẻ Bạc Hà) Deko Saltnic 30ML

Chestnut Peppermint (Kem Hạt Dẻ Bạc Hà) Deko Saltnic 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG-50MG

Hương vị: Kem Hạt Dẻ Bạc Hà

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Chestnut Peppermint (Kem Hạt Dẻ Bạc Hà) Deko Saltnic 30ML
Số lượng