Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

299.000

Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Chanh Cam Mix Rum Đen

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG
Số lượng