Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Chanh, Cam Mix Rum Đen ( Mai Tai ) Salt Nic By Circle Pub Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg/50mg

Hương vị: Chanh Cam Mix Rum Đen

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.