Cancer (Việt quất lạnh) Zodiac Salt 30ML

Cancer (Việt quất lạnh) Zodiac Salt 30ML

Cancer (Việt quất lạnh) Zodiac Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg/50mg

Hương vị: Việt quất lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.