Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

299.000

Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

 Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Cam Việt Quất

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG
Số lượng