Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

 Cam Việt Quất Lạnh ( Orange Berry – The Sun ) Salt Nic By Circle Classic Series 30ML 30MG

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Cam Việt Quất

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.