Black Berry (Việt quất đen lạnh) Queen Salt 30ML

Black Berry (Việt quất đen lạnh) Queen Salt 30ML

Black Berry (Việt quất đen lạnh) Queen Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Việt quất đen lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.