Aquarius (Ổi lạnh) Zodiac Salt 30ML

Aquarius (Ổi lạnh) Zodiac Salt 30ML

Aquarius (Ổi lạnh) Zodiac Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 35mg/50mg

Hương vị: Ổi lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.