Apple (Táo đỏ lạnh) Queen Salt 30ML

Apple (Táo đỏ lạnh) Queen Salt 30ML

Apple (Táo đỏ lạnh) Queen Salt 30ML

Hàm lượng Nic: 30mg

Hương vị: Táo đỏ lạnh

Dùng cho Pod System

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.