Acacia ( Kem Đào Lạnh ) Into The Wil Saltnic 30ML

Acacia ( Kem Đào Lạnh ) Into The Wil Saltnic 30ML

Acacia ( Kem Đào Lạnh ) Into The Wild Saltnic 30ML

  • Size: 30ml
  • Hàm lượng Nic: 30MG
  • Hương vị: Kem Đào Lạnh
  • Dùng cho Podsystem

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.