15TH Floor Juice Vị Dưa Gang Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Dưa Gang Salt 30ML

299.000

15TH Floor Juice Vị Dưa Gang Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Dưa Gang Salt 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 35mg -50mg

Hương vị: Dưa Gang Lạnh

Dùng cho Pod System

35MG299.000
50MG299.000
Xóa
15TH Floor Juice Vị Dưa Gang Salt 30ML
Số lượng