15TH Floor Juice Vị Dâu Tây Lạnh Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Dâu Tây Lạnh Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Dâu Tây Lạnh Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Dâu Tây Lạnh Salt 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 35mg -50mg

Hương vị: Dâu tây lạnh

Dùng cho Pod System

 

 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.