15TH Floor Juice Vị Cam Lạnh Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Cam Lạnh Salt 30ML

299.000

15TH Floor Juice Vị Cam Lạnh Salt 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 35mg -50mg

Hương vị: Cam lạnh

Dùng cho Pod System

35MG299.000
50MG
Xóa
15TH Floor Juice Vị Cam Lạnh Salt 30ML
Số lượng