15TH Floor Juice Vị Bạc Hà Lạnh Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Bạc Hà Lạnh Salt 30ML

290.000

15TH Floor Juice Vị Bạc Hà Lạnh Salt 30ML

15TH Floor Juice Vị Bạc Hà Lạnh Salt 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 35mg -50mg

Hương vị: Bạc Hà lạnh

Dùng cho Pod System

35MG290.000
50MG290.000
Xóa
15TH Floor Juice Vị Bạc Hà Lạnh Salt 30ML
Số lượng