15TH Floor Juice Trà Táo Bạc Hà (30ml)

15TH Floor Juice Trà Táo Bạc Hà (30ml)

299.000

15TH Floor Juice Vị Đào Lạnh Salt 30ML

Size: 30ml

Hàm lượng Nic: 35mg -50mg

Dùng cho Pod System

30MG299.000
50MG299.000
Xóa
15TH Floor Juice Trà Táo Bạc Hà (30ml)
Số lượng